cst-w-0020 – White Snakeskin Coffee Table with Chrome Leg

//cst-w-0020 – White Snakeskin Coffee Table with Chrome Leg